IBG Models: PZL.37 Łoś (1/72) wypraski testowe vs przedprodukcyjne

Podsumowanie najważniejszych zmian między wypraskami testowymi oraz przedprodukcyjnymi zapowiadanego modelu Łosia w skali 1/72.

  • Opublikowano: 03.08.2018, 01:29

Lotnictwo 1/72

Firma IBG Models przekazała nam wypraski testowe oraz przedprodukcyjne modelu Łosia w skali 1/72. Dzięki temu mamy rzadką okazję do pokazania najważniejszych udoskonaleń w stosunku do wyprasek prezentowanych w maju tego roku.

PZL.37 Łoś

Wszystkie zmiany pokazano według tego samego klucza barwnego — czerwone to elementy z wypraski testowej, zielone to elementy poprawione z wypraski przedprodukcyjnej.

Poniżej omówione zostały najważniejsze poprawki. Oprócz nich wprowadzono jeszcze drobne zmiany techniczne. Ponieważ są mniej istotne z modelarskiego punktu widzenia, nie omawialiśmy ich szczegółowo.

IBG Models PZL.37 Łoś
Poprawiono nie tylko detale mechanizmu napędu lotki, ale też wyraźnie zaznaczono linię podziału.

IBG Models PZL.37 Łoś
Na wypraskach testowych linie podziału na skrzydle były grube i miały różną szerokość. Po poprawkach linie są zauważalnie cieńsze i tej samej szerokości.

IBG Models PZL.37 Łoś
Ten sam fragment skrzydła widziany z drugiej strony. Różnice w grubości linii są zauważalne.

IBG Models PZL.37 Łoś
Na wypraskach testowych sloty skrzydła były wyraźnie odstające. Był to najtrudniejszy element do poprawienia, ale sloty już nie odstają.

IBG Models PZL.37 Łoś
Chodnik na skrzydle miał drobne wady, nie był wyraźnie zaznaczony na całej długości. Po poprawkach chodnik wyrównano i detale są wyraźnie widoczne.

IBG Models PZL.37 Łoś
Wspomniane wcześniej grube linie podziału na skrzydle zostały pocienione i ujednolicone.

IBG Models PZL.37 Łoś
Osłona odsuwanych pokryw dolnego stanowiska strzeleckiego została lepiej wyprofilowana i jest bardziej aerodynamiczna, co jest zgodne ze zdjęciami archiwalnymi.

IBG Models PZL.37 Łoś
Zmiany w ramce J zawierającej jedną wersję silników.

IBG Models PZL.37 Łoś
Zmiany w ramce K zawierającej drugą wersję silników.

Źródło: